Hälsa

Jaktspanieln är en relativt frisk ras.
Den hälsoundersökning som krävs på föräldradjuren för registrering av valpar är höftröntgen (HD). Det finns inga krav på resultatet utan status ska vara känd.
Många röntgar även armbågar (ED eller AD)
IOHC är ett tillstånd där det blir en ofullständig sammanväxning mellan de två överarmskondylerna. Detta är en svaghet som lätt kan ge frakturer och /eller pålagringar i armbågsleden. Detta kan endast uteslutas genom CT-röntgen men kan ibland ses på vanlig röntgen.

Det finns många olika ögonsjukdomar, både ärftliga och icke ärftliga. Läs mer nedan om chorioretinopati.
Det finns idag inget krav på ögonlysning av avelsdjur men vi vill att minst ett av föräldradjuren är ögonlysta men helst båda.

Mentaliteten testas bland annat genom jaktproven och är en extremt viktig bit i vårt hälsoarbete. 

Ögon-Chorioretinopati

Nedan finns viktig information som vi vill att ni tar del av om ni är intesserade av att köpa valp från oss.

Innan ni tingar valp hos oss vill vi informera er om de ögonåtkommor som vi haft på några av våra valpkullar. Något som vi vill vara helt öppna med så att ingen ska känna sig lurad eller känna att vi inte är ärliga. Vi vill ha nöjda valpköpare och det finns inga felfria hundar så bättre att informera så att ni får ta ett eget beslut. 

Våren 2015 hade vi 2 kullar samtidigt. När valparna var ca 1 år var det en valp ur Divas kull som verkade se dåligt på ena ögat. Han la huvudet på sned när ägaren skulle skicka honom på apport. 
Han ögonlystes och man upptäckte att han hade skador på näthinnan. Veterinären som ögonlyste heter Björn Ekesten och han forskar på ögonsjukdomar. 
Han hävdade direkt att denna skada var orsakad av migrerande parasiter (spolmaskar) som tagit sig in i ögonen. 

Åkomman kallas "Chorioretinopati" men andra diagnoser, såsom Retinopati och RD förekommer i ögonlysningsprotokollen trots att det är samma "sjukdom". Det är alltså med största sannolikhet ingen ärftlig ögonsjukdom men man kan inte utesluta att det finns någon form av autoimmun ärftlighet. Forskningen pågår och vi deltar aktivt med hjälp till denna forskning. 
Hela den kullen ögonlystes och alla utom en valp var drabbade mer eller mindre. Dock är det ingen som direkt påverkas av detta och skadorna verkar inte försämras med tiden vilket tyder på att de orsakats av en infektion av något slag under valptiden och det bekräftar Björns teorier. 
I den andra kullen det året, efter Tärna, var ett par av valparna drabbade men inte lika mycket. 

I Divas kull 2017 ser det något bättre ut men flera valpar är drabbade trots att vi med säkerhet vet att de inte haft spolmask. Men nu visar det sig att även parasiten Giardia kan orsaka liknande skador och den biter inte en vanlig avmaskningskur på. 
Det visade sig också senare att vi hade parasiten Giardia i kenneln under tiden som Divas kull föddes och växte upp vilket vi nu har bekämpat och blivit av med och vi tar regelbundna prover för att säkerställa att det inte kommer tillbaka. 

I Elektras kull 2018 är hittills 4 valpar ögonlysta och dessa är ua. De valparna träckprovades vid 6 veckors ålder där ingen förekomst av parasiter kunde påvisas.

Ingen av våra tikar som är drabbade har problem med synen och vi parar numera alltid med en fri hane när vi använder de tikar som är drabbade av chorioretinopati. Tikarna ögonlyses regelbundet och deras skador har inte förvärrats med tiden.

Med de åtgärder vi vidtagit och samarbetet med forskarna hoppas vi att vi eliminerar risken att drabbas igen men det är naturligtvis inget vi kan garantera, lika lite som vi eller någon annan uppfödare kan garantera en för övrigt frisk hund och funktionell jakthund även om det är det vi vill få genom vår uppfödning. 
Det är ytterst få uppfödare och spanielägare som ögonlyser sina hundar så vi misstänker att det finns ett mörkertal vad gäller detta då det sällan märks på hunden om den har dessa skador. Därför arbetar vi för att alla valpar från vår kennel ögonlyses så att vi ska få mer information.  
 
Har ni ytterligare frågor är ni naturligtvis välkomna att höra av er. Vi pratar gärna om och diskuterar detta med er.