I England har rasen Engelsk springer spaniel varit delad i långa tider. Redan tidigt på 1900-talet, när utställningar började bli populära, kunde man urskilja linjer som utöver att vara jakthundar även hade avlats för att bli framgångsrika på utställningar. 
Denna utveckling ledde efter hand fram till en total delning i en jakttyp, som enbart avlades för dess jaktegenskaper, och en typ som följde utvecklingen i utställningsringarna. Med jaktegenskaper menas här även en funktionell exteriör. 
I rasernas hemland har alltid jakttypen haft en stark ställning. Av de 15 000 springrar som idag föds i Storbrittannien per år är endast något tusental av "showtyp".
I Sverige har vi haft en delvis annan historia. Jakttypen av springer kom in relativt sent i landet (70-80-tal) och innan dess hade många jagat med sina, som man kallade dem "traditionella", spaniels. Det har således funnits en fast förankrad uppfattning om att jaktypen är en nymodighet när det i själva verket är precis tvärt om."
Jaktspringerspanieln är således ingen egen hundras utan en typ av rasen springerspaniel framavlad enbart för sina jaktegenskapers skull. Det är en pigg och alert hund som älskar att arbeta. 
Jakttypen är mycket mjuk till sin läggning vilket är en nödvändighet för dresserbarheten. 
Eftersom det är de jaktliga egenskaperna som främst värderas i aveln så är jakttypen inte homogen vad gäller utseende eller storlek. Färger som förekommer är brun/vit eller svart/vit.
Vikten är ca. 15 kg – 23 kg. 

Jaktspanieln är en stöthund specialiserad på fågel och småvilt. De är mycket användbara i snårig terräng, där vi själva har svårt att ta oss fram. Spanieln ska arbeta under hagelbössans räckvidd, d v s det vilt den finner ska med lätthetkunna skjutas av föraren. Söket sker i hög fart och med stor intensitet. När hunden funnit vilt ska den stöta viltet och sedan omedelbart stanna och invänta ytterligare order från föraren. Stadga är nödvändig för att föraren eller annan skytt ska kunna skjuta. 
Stadgan är ingen medfödd egenskap utan lärs in.
Efter skottet ska hunden på kommando kunna apportera viltet till föraren. Den ska kunna dirigeras till vilt den inte sett fällas både på land och i vatten.  
Jaktspringern är även en trevlig familjehund.

Att spanieln ger ljud ifrån sig är en icke önskvärd egenskap så detta är inga skallande, kortdrivande spaniels.