länkar

SSRK  (Svenska Spaniel och Retriever Klubben)                            www.ssrk.se
JIS       (Jaktspaniels i Sverige) för jaktavlade spaniels                 www.jaktspaniels.org